Lenartove stube povezuju centar Pregrade s Pregrada Vrhima ispod kapele Sv. Lenarta. Dužina šetnice je 380 m, a sastoji se od 436 drvenih stuba povezanih pješčanim podestima. Postavljena je ekološka rasvjeta koja pruža izvrsno osvjetljenje, pa je šetnica pogodna i za noćno pješačenje, a nastavlja se na Trg Gospe Kunagorske. Stube su vrlo korisne stanovnicima naselja Pregrada Vrhi, Vrljanšica i Gora te izletnicima i šetačima. Na samom vrhu staze izgrađeno je i parkiralište za 50 osobnih automobila.