Prostor dvorca Oršić (Muzej seljačkih buna) – Gornja Stubica

Glazbeno–scenski festival u sklopu kojeg se održavaju kazališne predstave i koncerti.