Servisne informacije

Važni brojevi

POLICIJA, VATROGASCI, HITNA POMOĆ
(JEDINSTVENI BROJ)

112

POMOĆ NA CESTI

1987

MEĐUNARODNI POZIVNI BROJ ZA HRVATSKU

385

OPĆE INFORMACIJE

11888

Vrh